Ovet
7.00-21.00
Parkkihalli
6.45-22.00
K-Citymarket
7.00-22.00
Prisma
6.00-24.00

Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

Kauppakeskus Willan tietosuojaseloste / markkinointirekisteriseloste
Henkilötietolain (523/99) 10 §
EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679
Laadittu 9.5.2018

1. Rekisterinpitäjä
Kauppakeskus Willa Oy
Hämeenkatu 9,
Torikatu 7
05800 Hyvinkää

2. Rekisterin nimi
Kauppakeskus Willan markkinointi- ja käyttäjärekisteri

3. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Yhteyshenkilö:
Hanna Salo
Kauppakeskus Willa Oy
Hämeenkatu 9,
Torikatu 7
05800 Hyvinkää
hanna.salo@kauppakeskuswilla.fi

4. Rekisterin käyttötarkoitus
• Uutiskirjeiden toimittaminen ja analysointi
• Asiakassuhteen hoitaminen
• Palautteen käsittely ja yhteydenpito
• Verkkosivustojen käyttäjäanalyysi
• Lainsäädännössä tarkoitettujen markkinointikieltojen toteuttaminen
• Markkinoinnin kohdentaminen
Käsittely perustuu asiakassuhteen hoitamiseen, rekisteröidyn suostumukseen tai rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä käsitellään rekisterin käyttötarkoituksen mukaisia tarpeellisia tietoja:
• Yhteystiedot: etunimi, sukunimi, sähköpostisoite, osoite, puhelinnumero
• Rekisteröinnin aika ja tietojen lähde
• Markkinointilupa
• Kiinnostuksen kohteet rekisterinpitäjän www-sivustoilla ja palveluissa
• Asiointihistoria verkkosivustolla
• Uutiskirjeiden luku- ja klikkaushistoria
• Henkilön käyttämään laitteeseen liittyvät tiedot: mm. päätelaite, IP-osoite, käyttöjärjestelmä ja selain
• Muut asiakkaan itse antamat tiedot

6. Tietolähteet
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään kampanjoiden, palautteiden ja uutiskirjetilauksien yhteydessä. Evästeillä kerätään lisäksi tietoa verkkosivustojen käytöstä ja markkinoinnin kohdentamiseen.

7. Tietojen luovutus ja siirto
Tietoja ei luovuteta ilman rekisteröidyn lupaa muuten kuin lain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa tai viranomaisten vaatimusten edellyttämällä tavalla. Rekisterin käyttötarkoituksen mukaisien tehtävien hoitoon voidaan käyttää alihankkijoita ja tietoja voidaan siirtää EU-/ETA-alueen ulkopuolelle, jos se on palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii sopimuksin lainsäädännön edellyttämällä tavalla tietosuojan riittävästä tasosta.

8. Tietojen säilytysaika
Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja vain niin kauan, kun on tarpeen rekisterin käyttötarkoituksen kannalta.

9. Rekisterin suojaus
Tietokannat, joihin tietoja tallennetaan, ovat teknisesti ja fyysisesti suojattu siten, ettei ulkopuolella ole niihin pääsyä. Pääsy tietoihin on vain niillä, joilla se on tarpeen työtehtävien hoitamiseksi.

10. Tarkastus- ja korjausoikeus sekä oikeus tietojen poistamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa perua uutiskirjetilauksensa.
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä rekisteriin on talletettu, oikeus vaatia virheellisen henkilötiedon korjaamista ja oikeus saada tietonsa poistetuksi rekisteristä. Tarkastus-, korjaus- tai poistopyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

11. Siirto- ja kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, jos käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, ja käsittely suoritetaan automaattisesti. Rekisteröidyllä EU:n tietosuoja-asetuksen 18 artiklan mukainen oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen. Siirto- ja kielto-oikeus astuvat voimaan 25.5.2018.

12. Tietosuojaselosteen muuttaminen
Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tietosuojaselostetta. Lainsäädännön niin vaatiessa ilmoitamme siitä rekisteröidyille.