Ovet
7.30-21.00
Parkkihalli
6.45-22.00
K-Citymarket
7.00-22.00
Prisma & parkkihalli
6.00-23.59

Säännöt

SÄÄNNÖT
Arvontakyselyt 2020

1. Järjestäjä

Nimi:
Kauppakeskus Willa

Yhteystiedot:
Torikatu 7
05800 Hyvinkää

2. Osallistumiskelpoisuus

Arvontaan osallistuvat automaattisesti kaikki Mun Willa sovelluksen ladanneet henkilöt. Arvonnan järjestäjän ja muiden sellaisten yhtiöiden työntekijät, jotka ovat tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa, eivät ole oikeutettuja osallistumaan tai palkintoon.

2. Osallistumisaika

Arvonta on käynnissä 11.9.-31.12.2020, ellei toisin ilmoiteta.

4. Arvonnan voittaminen

Viikkoa-arvonnan voittaja arvotaan järjestäjän toimesta kaikkien Mun Willa sovelluksen lataajien kesken. Arvonnan voittajalle ilmoitetaan voitosta sovellukseen push-viestillä. Viestissä kerrotaan ohjeet palkinnon lunastamiseen. Palkintoa tai osallistumisoikeutta ei voi siirtää toiselle henkilölle.

Jos voittajaa ei tavoiteta arvontaa seuraavan kahden viikon aikana, arvotaan uusi voittaja.

Mikäli arvonnan voittaja on menetellyt näiden sääntöjen vastaisesti tai muutoin lainvastaisesti, tämä johtaa hylkäämiseen. Järjestäjällä on oikeus poistaa sellaiset osallistujat arvonnasta, jotka pyrkivät väärinkäyttämään arvontaa tulosten tai arpajaistodennäköisyyksien muuttamiseksi.
5. Palkinto

Arvonnan palkintona lahjakortteja ja tuotepalkintoja. Palkinnon arvoa tai lahjakortin käyttämättömäksi jäänyttä summaa ei voi muuttaa rahaksi.

Palkintojen arvontapäivät vuonna 2020: ke 16.9., to 17.9., pe 18.9., pe 2.10., pe 16.10., pe 30.10., pe 13.11., pe 27.11., pe 11.12., pe 25.12. ja to 31.12.

6. Arpajaisvero

Järjestäjä maksaa lakisääteisen arpajaisveron säännöissä mainituista palkinnoista, mikäli arpajaislainsäädäntö niin velvoittaa. Palkinnon voittaja vastaa muista mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen, käyttämiseen tai arvonnan osallistumiseen liittyvistä kustannuksista.

7. Järjestäjän vastuu

Palkinnon voittaja vapauttaa järjestäjän kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän arvontaan osallistumisesta, palkinnon toimittamisesta tai vastaanottamisesta. Palkinnon voittaja vapauttaa järjestäjän myös kaikesta vastuusta liittyen palkinnon myöhempään käyttöön tai siinä ilmeneviin vikoihin sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun, palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajasuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia.

Mun Willa sovellus on ladattavissa App Sotresta sekä Google Play kaupasta. Arvonnan järjestäjä ja arvonnan tekninen toteuttaja eivät vastaa kolmansista osapuolista johtuvista ongelmista kuten ongelmasta yleisessä verkkoyhteydessä, arvontaan osallistuvan henkilön palomuurin tai virustorjuntaohjelmiston toiminnasta johtuvista ongelmista tai arvontaan osallistuvan henkilön tahallisesta tai tahattomasti haitallisesta käyttäytymisestä, eikä mistään näiden takia aiheutuneista vahingoista. Arvonnan järjestäjä ja tekninen toteuttaja eivät ota myöskään vastuuta osallistujan laitteisiin tai muulle omaisuudelle tulleista vahingoista tai viruksista, jotka ovat aiheutuneet sovelluksen käytöstä tai siihen kirjautumisesta tai tästä sivustosta ladatusta tai tästä sivustosta peräisin olevasta materiaalista, datasta, teksteistä, kuvista, videoista tai äänestä.

Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin. Arvontasääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee järjestäjä.

8. Henkilötietojen käsittely ja käyttäminen suoramarkkinoinnissa

Henkilötietoja ei kerry sovelluksen latauksen yhteydessä.