Elämäliekki_palkinto

Elämänliekkipalkinto myönnettiin kolmelle

20.3.2019 Tiedotusvälineille

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos palkitsi 20.3.2019 Elämän Liekki -palkinnolla kolme henkilöä erittäin rohkeasta ja neuvokkaasta toiminnasta, jolla ihmisen henki pelastettiin uhkaavassa tilanteessa Hyvinkäällä kauppakeskus Willassa. Kauppakeskuksessa vartijana toimivat Mika Ulvila ja Anu Kuisma sekä asiakkaana ollut Johanna Kulku elvyttivät onnistuneesti sairauskohtauksen saaneen henkilön kauppakeskuksessa marraskuussa 2018. Elvytystilanteessa käytettiin maallikkoidefibrilaattoria eli sydäniskuria, joka ohjaa käyttäjäänsä puheen avulla.

Johanna Kulku kertoo, että hänen saapuessaan tilanteeseen, Anu Kuisma oli jo hakenut kauppakeskuksen defibrilaattoriin paikalle ja Mika Ulvila oli aloittanut paineluelvyksen. Johanna toimii vapaa-ajallaan SPR:n ensiapupäivystäjänä Hyvinkään osastossa ja deffan käyttö on sitä kautta tuttua. Hän otti deffan käytön haltuunsa ja toimi laitteen antamien ohjeiden mukaisesti. Vastaavanlaisessa tilanteessa hän on ollut aiemmin kesällä 2018, jossa samassa tilanteessa oli toimijana myös Ulvila.

Kuisma ja Ulvila kertovat, että vartijan työssä tulee olla valmius toimia monenlaisissa tilanteissa. Molemmat ovat saaneet ensiapukoulutuksen työnantajan kautta. Kun kohdalle sattuu tilanne, jossa taitoja tarvitaan, tulee rohkeasti ryhtyä toimimaan viivyttelemättä. He kertovat, että vajaan vuoden aikana kyseistä laitetta on käytetty jo ainakin kolme kertaa. Palkitut totesivat, että kyseisessä tilanteessa toiminta tuli suoraan selkäytimestä.

Pelastusjohtaja Jyrki Landstedt kiitti Kuismaa, Kulkua ja Ulvilaa heidän rohkeudestaan tarttua tilanteeseen ja toimia siten, että ihmisen henki saatiin pelastettua. Hän toivoi, että Defibrilaattoreita hankittaisiin nykyistä kattavammin julkisiin tiloihin. Elvytystilanteessa kyse on muutamista minuuteista. Jos henkilö on eloton, niin sydänpysähdystilanteessa laitteella pyritään poistamaan sydämen pysäyttänyt haitallinen rytmihäiriö antamalla elvytettävälle hoitava tasavirtasähköisku. Puhalluselvytystä ei välttämättä tarvita, sillä verenkierrossa on riittävästi happea jopa kymmeneksi minuutiksi.

Joistain julkisista tiloista löytyy defibrillaattoreita jo tällä hetkellä. Ne ovat helppoja ja turvallisia käyttää. Laite tunnistaa automaattisesti ne sydämen häiriötilat, joihin sähköiskuja voidaan antaa. Iskut ohjataan sydänlihakseen rintakehälle liimattavien elektrodien kautta. Lisäksi laite opastaa käyttäjää vaihe vaiheelta ääni- ja valomerkein. Ohjeiden mukaan käytettynä siitä ei ole vaaraa auttajalle tai autettavalle.

Verkosta löytyy kartta, johon on kerätty julkisissa tiloissa
sijaitsevia defibrillaattorieita https://defi.fi. Sivun kautta pääsee myös elvytysohjeisiin. Myös kaikille Keski-uudenmaan pelastuslaitoksen paloasemille on hankittu defibrilaattorit ja henkilöstömme koulutetaan niiden käyttöön.

https://www.ku-pelastus.fi/fi https://www.facebook.com/keskiuudenmaanpelastuslaitos/ https://twitter.com/KUpelastus https://www.instagram.com/kupelastuslaitos/